โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6
หน้าหลัก รู้จัก RDPB CAMP การรับสมัคร รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ดาวน์โหลด รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
  สำนักงาน กปร.
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)


ประกาศผลทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (rdpb camp) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 
ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559 จำนวน 25 ทีม

 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
  คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ : 122655
 
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
02 447 8500 ต่อ 117 118 119
081 937 9338
02 447 8561 - 2