บริการติดตั้ง - ขายพัดลมไอน้ำ พัดลมอุตสาหกรรม รางไอหมอก ให้เช่า พัดลมไอน้ำ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บริการซ่อมบำรุง รับประกันสินค้า 1 ปี

      ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง 8 สถานที่
เยาวชนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ครั้งที่ 5 เยาวชนในเขตภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

 • ครั้งที่ 6 เยาวชนในเขตภาคใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26กันยายน พ.ศ. 2557

 • ครั้งที่ 7 เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  จังหวัดจันทบุรี วันจันทร์ที่ 17 ถึงวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 • ครั้งที่ 8 เยาวชนในเขตภาคเหนือณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการ

  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

คุณเข้าชมเป็นคนที่ : 35754


 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 4
หน้าหลัก | รู้จัก RDPB CAMP | การรับสมัคร | โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” | กำหนดการ | รายละเอียดกิจกรรม | ดาวน์โหลด | รู้จักศูนย์ศึกษาฯ | ติดต่อ RDPB CAMP

Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 4
ติดต่อสอบถาม 0-2503-9850-1, 08-8240-1048

http://www.rdpbcamp.com