โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ 19367

   
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
การรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ”

ครั้งที่ 1 กทม. และปริมณฑล

 • สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  จังหวัดจันทบุรี
  กิจกรรมค่ายเยาวชน           
  วันพุธที่ 8 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  2556

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก ตะวันออก และปริมณฑล

 • สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
  กิจกรรมค่ายเยาวชน           
  วันพุธที่ 29 – ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556


ครั้งที่ 3 ภาคใต้

 • สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
  กิจกรรมค่ายเยาวชน           
  วันพุธที่ 10 – ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556


ครั้งที่ 4 ภาคกลาง

 • สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
  กิจกรรมค่ายเยาวชน           
  วันพุธที่ 21 – ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
  กิจกรรมค่ายเยาวชน           
  วันพุธที่ 30 ตุลาคม – ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556


ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ

 • สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
  กิจกรรมค่ายเยาวชน           
  วันพุธที่ 27 – ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556


 

 
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
หน้าหลัก | รู้จัก RDPB CAMP | การรับสมัคร | โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” | กำหนดการ | รายละเอียดกิจกรรม | ดาวน์โหลด | รู้จักศูนย์ศึกษาฯ | ติดต่อ RDPB CAMP
     
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
ติดต่อสอบถาม 0-2503-9850-1, 08-8240-1048, 09-0920-0259
http://www.rdpbcamp.com