โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ 19367

   
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 1 กทม. และปริมณฑล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดจันทบุรี
วันพุธที่ 8 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก ตะวันออก และปริมณฑล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี
วันพุธที่ 29 – ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 3 ภาคใต้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 10 – ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันพุธที่ 21 – ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 30 ตุลาคม - ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556

 

 
   โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
หน้าหลัก | รู้จัก RDPB CAMP | การรับสมัคร | โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” | กำหนดการ | รายละเอียดกิจกรรม | ดาวน์โหลด | รู้จักศูนย์ศึกษาฯ | ติดต่อ RDPB CAMP
     
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
ติดต่อสอบถาม 0-2503-9850-1, 08-8240-1048, 09-0920-0259
http://www.rdpbcamp.com